Ogłoszenie

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskowoli informuje, iż od dnia 3 sierpnia 2015r. będą wydawane oraz przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2015/2016 w budynku Urzędu Gminy pokój nr 5.


Zgodnie z art. 20 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012r., poz. 1228 z zm):

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.”.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.”.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy: „Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo”.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

 

Wszelkie informacje dot. świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczeń funduszu alimentacyjnego można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Końskowoli pokój nr 5.


Licznik odwiedzin: 20925