Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskowoli (OPS) jest jednostką organizacyjną Gminy Końskowola, która działa na podstawie Uchwały Nr IX/30/90 Gminnej Rady Narodowej w Końskowoli z dnia 19 marca 1990r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskowoli oraz Statutu zatwierdzonego Uchwałą NR XIX/84/12 Rady Gminy Końskowola z dnia 28 marca 2012r.

Ośrodek jest jednostką organizacyjną gminy powołaną do realizacji zadań własnych, własnych obowiązkowych i zleconych z zakresu pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.


Licznik odwiedzin: 63836