W 2020 r. nie składamy nowych wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+

 

Osoby które mają przyznane świadczenie wychowawcze 500+  nie muszą w tym roku składać nowego wniosku, gdyż obecny okres świadczeniowy kończy się 31 maja 2021r.

Wnioski o dalsze przyznawanie świadczenia należy składać od 1 lutego 2021 r. w formie elektronicznej, natomiast w formie papierowej od 1 kwietnia 2021 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskowoli informuje, że od dnia 1 marca 2016r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim uruchomiona została infolinia dla mieszkańców województwa i samorządów w sprawie realizacji rządowego Programu "Rodzina 500 plus"

Infolinia będzie aktywna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 pod numerem telefonu: (81) 74-24-240.

Informujemy jednocześnie, że na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie: http://www.lublin.uw.gov.pl/program-rodzina-500  można znaleźć niezbędne materiały informacyjne, takie jak: Informator "Rodzina 500 plus", podręcznik instruktażowy przygotowany przez ekspertów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz ulotki dotyczące programu.

 

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci została ogłoszona 17 lutego br. w Dzienniku Ustaw, poz. 195 (tekst ustawy zob. http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/195).

Ustawa ta wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

 

W Gminie Końskowola świadczenia wychowawcze będzie przyznawał oraz wypłacał Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Pożowska 3a, tel. 81/881 69 09. W tej chwili trwają prace przygotowawcze do wdrożenia programu, tak, aby można było sprawnie obsłużyć wszystkich wnioskodawców.

Uwaga:

– zgodnie z art. 49 ustawy wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy (trwający od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2017 r.) mogą być składane od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 r.

– OPS wydaje decyzję w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Niezależnie od tego, czy wniosek zostanie złożony w kwietniu, maju czy czerwcu 2016 r., OPS (w razie spełnienia warunków ustawowych) wyda decyzję  o przyznaniu świadczenia wychowawczego począwszy od 1 kwietnia 2016 r. i wypłaci wyrównanie od 1 kwietnia 2016 r.

 

W związku  z powyższym prosimy Mieszkańców Gminy Końskowola o możliwie rozłożone w czasie (od 1 kwietnia do 30 czerwca) składanie wniosków, aby uniknąć kolejek i niedogodności związanych z jednoczesnym składaniem wniosków przez setki osób. Wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone w terminie (trzech miesięcy). Złożenie wniosku w pierwszych dniach kwietnia nie przyspieszy ich rozpatrzenia, gdyż wydawanie decyzji będzie następowało w miarę możliwości organizacyjnych, w maju i czerwcu br.   

 

Odpowiedzi na typowe pytania znajdziecie Państwo tutaj:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/aktualnosci/pytania-i-odpowiedzi/#Dla_kogo?

Informacja

Informacja o terminach przyjmowania wniosków na świadczenia wychowawcze, rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego - na nowy okres zasiłkowy

czytaj dalej...

Licznik odwiedzin: 63811