Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskowoli od września 2008 roku realizuje projekt systemowy:

Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość

- promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej

w gminie Końskowola

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


Celem ogólnym Projektu jest rozwój i upowszechnienie przez Ośrodki Pomocy Społecznej, aktywnej integracji oraz aktywizacji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących klientami pomocy społecznej.


 

ROK

Liczba beneficjentów

Wartość projektu

Kobiety

Mężczyźni

2008

7

0

31.125,15zł.

Tematyka szkoleń, kursów:

Szkolenia przygotowujące do pracy w dziedzinie opieki osób starszych i chorych.


 

ROK

Liczba beneficjentów

Wartość projektu

Kobiety

Mężczyźni

2009

5

0

32.000,00zł.

Tematyka szkoleń, kursów:

Szkolenia przygotowujące do pracy w dziedzinie opieki osób starszych i chorych.


 

ROK

Liczba beneficjentów

Wartość projektu

Kobiety

Mężczyźni

2010

3

3

107.626,79zł.

Tematyka szkoleń, kursów:

 1. „Trening umiejętności i kompetencji społecznych” – indywidualne konsultacje psychologiczne oraz indywidualne doradztwo zawodowe – 90 godzin.
 2. Kurs instruktora nauki jazdy.
 3. Kurs na prawo jazdy kat. B.
 4. Kurs florystyczny.
 5. Kurs na sprzedawcę z obsługą kasy fiskalnej.
 6. Szkolenie na operatora koparkoładowarki kl. III.

 

ROK

Liczba beneficjentów

Wartość projektu

Kobiety

Mężczyźni

2011

4

4

120.276,00zł.

Tematyka szkoleń, kursów:

 1. „Trening umiejętności i kompetencji społecznych” w ramach instrumentów aktywizacji społecznej – 60 godzin.
 2. Indywidualne konsultacje psychologiczne oraz analiza potrzeb edukacyjno-zawodowych – 120 godzin.
 3. Szkolenie: „Handlowiec z obsługą komputera, w tym programu magazynowego MAGRES NET i kasy fiskalnej”.

 

ROK

Liczba beneficjentów

Wartość projektu

Kobiety

Mężczyźni

2012

9

5

167.901,00zł.

Tematyka szkoleń, kursów:

 1. „Trening Umiejętności i Kompetencji Społecznych” w ramach instrumentów aktywizacji społecznej – 60 godzin treningu.
 2. Szkolenie: „Magazynier z obsługą komputera i programu magazynowego MAGRES NET” – 240 godzin.
 3. Szkolenie: „Obsługa kasy fiskalnej” – 30 godzin.
 4. Szkolenie: „Kierowca – operator wózków jezdniowych” – 67 godzin.
 5. Indywidualne konsultacje psychologiczne oraz analiza potrzeb edukacyjno-zawodowych.
 6. Ponadto 1 osobie sfinansowane zostały zajęcia szkolne związane z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie ponagimnazjalnym.

 

ROK

Liczba beneficjentów

Wartość projektu

Kobiety

Mężczyźni

2013

4

4

100.000,00zł.

Tematyka szkoleń, kursów:

 1. „Trening Umiejętności Społecznych z modułem Metamorfozy” w ramach instrumentów aktywizacji społecznej – 40 godzin treningu.
 2. Szkolenie „Sprzedawca z dodatkowym modułem - Obsługa kasy fiskalnej” – 80 godzin.
 3. Szkolenie „Spawacz metodą MAG 135”.
 4. Indywidualne konsultacje psychologiczne (21 godzin) oraz analiza potrzeb edukacyjno-zawodowych (14 godzin).
 5. Ponadto 1 osobie sfinansowane zostały zajęcia szkolne związane z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie ponagimnazjalnym

 

 

 

Licznik odwiedzin: 63818