Zgodnie z UCHWAŁĄ Nr XLVIII/229/14 RADY GMINY KOŃSKOWOLA z dnia 27 sierpnia 2014 r. wprowadzony został na terenie Gminy Końskowola program dzialań na rzecz rodzin wielodzietnych pn. ,,Końskowolska Karta Dużej Rodziny" stanowiący ofertę ulg, zwolnień i preferencji realizowanych na rzecz dużych rodzin.

Program adresowany jest do rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Końskowola.

W Programie mogą uczestniczyć rodziny wielodzietne, niezależnie od dochodów uzyskiwanych przez rodzinę.

Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z instrumentów objętych uchwałą jest ogólnopolska Karta Dużej Rodziny - indywidualna karta wydana każdemu członkowi rodziny uprawniająca do ulg, zwolnień i preferencji oferowanych przez podmioty uczestniczące w programie.

 

Deklaracje uczestnictwa w programie - Końskowolska Karta Dużej Rodziny

Lp.

Nazwa firmy / podmiotu

Adres

Rodzaj towaru / usługi Wysokość ulgi lub zniżki
1.

Handel Artykułami Przemysłowymi

Lucyna Wolszczak

24-100 Puławy, ul. Staszica 1 / lok. 6

odzież 20% zniżki na cały asortyment
2

 

Bank Spółdzielczy w Końskowoli

ul. Lubelska 91a

24-130 Końskowola

prowadzenie rachunku


Przelew na rachunek  do innych banków (ELIXIR)


Przelew w systemie INTERNET BANKING na rachunek bankowy w złotych

50%


50%

 


50%

 

3.    
4.      

 

 

Licznik odwiedzin: 63821