Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskowoli informuje, że wydawaniem żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016 zajmuje się:

OŚRODEK WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGO

"NADZIEJA"

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W sierpniu 2016 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu:

 • makaron jajeczny,
 • ryż biały,
 • herbatniki,
 • ser podpuszczkowy,
 • mleko UHT,
 • fasola biała,
 • groszek z marchewką,
 • koncentrat pomidorowy,
 • powidła śliwkowe,
 • gulasz wieprzowy z warzywami,
 • filet z makreli w oleju,
 • szynka drobiowa,
 • cukier biały,
 • olej rzepakowy.

Osoby do pomocy są kwalifikowane przez pracowników socjalnych OPS. Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej jest przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie).

Wydawanie towaru odbywa się wyłącznie na podstawie skierowań wystawionych przez Ośrodek. Lista podopiecznych jest weryfikowana okresowo, skierowania są wystawiane na cały okres trwania Podprogramu. Wydawanie towaru z magazynu następuje w możliwie najszybszym terminie ( np. w ciągu tygodnia) od dnia otrzymania towaru. Wydawanie odbywa się wyłącznie ze wskazanego magazynu w Końskowoli, ul. Pożowska 3a. W sporadycznych przypadkach żywność może być dowieziona do miejsca zamieszkania podopiecznego. Wydawanie żywności w ramach programu zaplanowane jest równomiernie w całym okresie trwania Podprogramu (np. w odstępach miesięcznych)

Jedoncześnie informujemy, że każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywności.

Skargi można składać do:
Fundacji Bank Żywności w Lublinie, ul. Młyńska 18

lub Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie,
lub Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie;

W ramach programu planowane są działania towarzyszące dla beneficjentów korzystających z Podprogramu 2016. O terminach dystrybucji towaru i działaniach towarzyszących podopieczni będą informowani przez pracowników socjalnych, umieszczone zostaną informacje na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej OPS.


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

****************************************************************************

Informacja o terminie wydawania żywności

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020   PODPROGRAM 2016   Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskowoli informuje, że została przyjęta kolejna dostawa produktów żywnościowych. Wydawanie żywności odbędzie się: w Ośrodku Pomocy...
czytaj dalej...

Licznik odwiedzin: 63782